Info

Vi åpnet vår 6 hulls bane 13 juni, og banen er nå i full drift med 4 permanente og 2 provisoriske hull.

Ballmaskinen er i aktiv bruk og det er satt opp greenfeekasse og konvolutter til bruk for betaling av greenfee som foreløpig er satt til kr. 50,-

Vinteren ble lang og snørik i år, noe som forsinket arbeidet på banen, men gjennom våren og forsommeren har det vært stor aktivitet på dugnadsfronten, og det er gjort en imponerende innsats av klubbens medlemmer, selv om vi gjerne skulle sett flere av dere. Det har vært mye ”Tordenskiolds soldater”, og denne ”hæren” har plass til flere.

Det er fortsatt en del å gjøre på banen så ta kontakt og møt fram for å delta på dugnad.

Åpningsdagen søndag 13 juni opprant med strålende sol og 60/70 personer deltok på åpningen, som ble foretatt av ordfører Bente Frøyen Steindal både muntlig og ved å sende av gårde den første ”offisielle” ballen godt hjulpet av Harald J. Stavang, som i sin tid ”laget det første hullet” på driving range`n. Vi serverte kaffe, sveler og grillpølser, og mange deltok i enkle konkuranser på banen.

Klubben har i dag 90 medlemmer, men gjennom aktiv kursvirksomhet og åpne dager vil vi satse på å passere 100 medlemmer tidligst mulig i sesongen.

Det første VTG kurset (veien til golf) starter tirsdag 22 juni, og det ser ut til at vi får med 12 deltagere på dette. Nye kurs vil bli startet igjen umiddelbart etter sommerferien.